Hỏi đáp trực tuyến

Đơn vị trả lời
Chủ đề
Thời gian đặt câu hỏi
Từ
đến
Tiêu đề câu hỏi
Người hỏi
Tìm kiếm
Hủy bỏ
Tổng số câu hỏi 36
STT Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
1 Chế độ hưởng BHYT Nguyễn Văn Chiến 16:04 23/02/2020
2 Câu hỏi về quyền lợi BHYT tự nguyện Trịnh Văn Hưng 16:04 23/02/2020
3 Thủ tục gia hạn BHYT, BHXH Nguyễn Thị Thủy 16:03 23/02/2020
4 Thủ tục mua BHYT tự nguyện Người hỏi: Nguyễn Thị Mai 08:21 26/11/2019
5 Thủ tục thanh toán BHXH Trần Quyết Chiến 08:21 26/11/2019
6 Thủ tục chuyển đổi mã quyền lợi BHYT Người hỏi: Nguyễn Thị Lai 08:21 26/11/2019
7 Mức đóng BHXH Nguyễn Bình 09:21 01/11/2019
8 Thủ tục khởi kiện người sử dụng lao động không cấp sổ BHXH cho lao động Nguyễn Thị Thu Hương 09:21 01/11/2019
9 Chi trả BHYT Lê Thị Lan 10:22 29/08/2019
10 Chi trả bảo hiểm thất nghiệp Nguyễn Thị Liên 10:22 29/08/2019
Hiển thị 1 đến 10 của 36 bản ghi