Hỏi đáp trực tuyến

Đơn vị trả lời
Chủ đề
Thời gian đặt câu hỏi
Từ
đến
Tiêu đề câu hỏi
Người hỏi
Tìm kiếm
Hủy bỏ
Tổng số câu hỏi 14
STT Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
1 Chế độ lương nếu đi làm sớm so với chế độ nghỉ thai sản Nguyễn Thị Tuyết Ngân 14:57 26/12/2018
2 Chế độ thai sản Hoàng Tố Loan 16:08 14/12/2018
3 Chế độ thai sản Nguyễn Thị Lan 16:03 14/12/2018
4 Thủ tục làm lại sổ BHXH Lại thi Hạnh 14:33 29/08/2018
5 Quy định cấp thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số Hoàng Thị Trang 14:32 29/08/2018
6 Thủ tục để tham gia Bảo hiểm tự nguyện Lý Văn Du 16:09 22/06/2018
7 Điều kiện để cán bộ công chức được đổi mã quyền lợi thẻ BHYT từ mã HC4 sang HC2 Nguyễn Thị Mai 14:39 23/05/2018
8 Chế độ bảo hiểm y tế cho người già Phạm Mai Lan 14:12 09/03/2018
9 Thủ tục Bảo hiểm xã hội Lưu Vĩnh Thiện 10:11 17/01/2018
10 Chế độ hưởng lương hưu Hồ Hải Phong 09:00 05/06/2017
Hiển thị 1 đến 10 của 14 bản ghi