Hỏi đáp trực tuyến

Đơn vị trả lời
Chủ đề
Thời gian đặt câu hỏi
Từ
đến
Tiêu đề câu hỏi
Người hỏi
Tìm kiếm
Hủy bỏ
Tổng số câu hỏi 8
STT Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
1 Tham gia các giải bóng đá trẻ toàn quốc Hán Xuân Hòa 10:42 29/11/2018
2 Hỏi về thủ tục treo băng zôn quảng cáo Nguyễn Thị Hồng Nga 10:38 29/11/2018
3 Trách nhiệm quản lý hoạt động biểu diễn xiếc Nguyễn Linh 08:54 11/07/2017
4 Lập tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Nguyễn Văn Hiền 04:26 28/10/2016
5 Thủ tục lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích Nguyễn Đăng Lưu 02:39 06/04/2016
6 Thủ tục lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích Nguyễn Đăng Lưu 04:38 01/04/2016
7 Thủ tục xin sửa chữa đình, đền, chùa Nguyễn Hồng Thái 01:11 15/09/2015
8 Quy định mở quán Karaoke Lâm 09:19 25/05/2015
Hiển thị 1 đến 8 của 8 bản ghi