Hỏi đáp trực tuyến

Đơn vị trả lời
Chủ đề
Thời gian đặt câu hỏi
Từ
đến
Tiêu đề câu hỏi
Người hỏi
Tìm kiếm
Hủy bỏ
Tổng số câu hỏi 12
STT Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
1 Thông tin về các phường Xoan Cao Thị Minh Châu 14:04 24/09/2019
2 Điều kiện được cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke khi có hộ liền kề sinh sống Ngô Thị Thùy 14:16 28/08/2019
3 Xử lý khi không đủ điều kiện kinh doanh karaoke Ngô Thị Thùy 14:16 28/08/2019
4 Thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke Ngô Thị Thùy 14:15 28/08/2019
5 Tham gia các giải bóng đá trẻ toàn quốc Hán Xuân Hòa 10:42 29/11/2018
6 Hỏi về thủ tục treo băng zôn quảng cáo Nguyễn Thị Hồng Nga 10:38 29/11/2018
7 Trách nhiệm quản lý hoạt động biểu diễn xiếc Nguyễn Linh 08:54 11/07/2017
8 Lập tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Nguyễn Văn Hiền 04:26 28/10/2016
9 Thủ tục lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích Nguyễn Đăng Lưu 02:39 06/04/2016
10 Thủ tục lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích Nguyễn Đăng Lưu 04:38 01/04/2016
Hiển thị 1 đến 10 của 12 bản ghi