Hỏi đáp trực tuyến

Đơn vị trả lời
Chủ đề
Thời gian đặt câu hỏi
Từ
đến
Tiêu đề câu hỏi
Người hỏi
Tìm kiếm
Hủy bỏ
Tổng số câu hỏi 29
STT Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
1 Điều kiện thuyên chuyển công tác Nguyễn Phương Thảo 08:13 25/02/2020
2 Chế độ hưởng phụ cấp công vụ Nguyễn Thị Bình 09:12 01/11/2019
3 Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức Trần Thị Mỹ Linh 08:51 15/08/2019
4 Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Ngô Thị Mai 08:51 15/08/2019
5 Điều kiện chuyển bậc lương viên chức từ cao đẳng lên đại học Lê Thị Mai 11:41 21/06/2019
6 Quy định tuyển dụng viên chức Trần Trọng Hợi 10:34 03/06/2019
7 Chuyển ngạch từ giáo viên mầm non sang giáo viên tiểu học Xuân Hán 10:34 03/06/2019
8 Chế độ thôi việc của giáo viên Đỗ Ngọc Hải 10:34 03/06/2019
9 Chế độ đối với công chức làm tại bộ phận một cửa cấp xã Đặng Thanh Vạn 10:32 03/06/2019
10 Chế độ phụ cấp với cán bộ chuyên trách ở khu dân cư Nguyễn Thanh Tâm 10:32 03/06/2019
Hiển thị 1 đến 10 của 29 bản ghi