Hỏi đáp trực tuyến

Đơn vị trả lời
Chủ đề
Thời gian đặt câu hỏi
Từ
đến
Tiêu đề câu hỏi
Người hỏi
Tìm kiếm
Hủy bỏ
Tổng số câu hỏi 33
STT Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
1 Thời gian nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thừa kế Đỗ Viết Kết 13:56 04/06/2019
2 Hộ liền kề không ký xác nhận giáp ranh có làm được sổ đỏ? Bùi Văn Thái 15:29 14/12/2018
3 Quy định miễn giảm tiền sử dụng đất Lý Văn Kha 15:15 14/12/2018
4 Quy định về đăng ký biến động đất Vũ Văn Tuấn 09:27 29/11/2018
5 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất Nguyễn Đức Thi 08:54 26/09/2017
6 Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định Trần Tùng 07:54 07/09/2017
7 Biên đất đồi rừng Đinh Ngọc Xinh 08:05 31/07/2017
8 Thủ tục và chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất Hoan 08:50 22/06/2017
9 Chuyển mục đích sử dụng đất Nguyễn Thanh Xuân 04:25 04/05/2017
10 Cấp phép san đất đồi Nguyễn Văn Cường 08:59 30/03/2017
Hiển thị 1 đến 10 của 33 bản ghi