Hỏi đáp trực tuyến

Đơn vị trả lời
Chủ đề
Thời gian đặt câu hỏi
Từ
đến
Tiêu đề câu hỏi
Người hỏi
Tìm kiếm
Hủy bỏ
Tổng số câu hỏi 27
STT Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
1 Giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm HCC tỉnh Nguyễn Thị Huyền Trang 14:49 01/08/2019
2 Văn bản quy định các vùng, khu vực, các xã được miễn giảm lệ phí truớc bạ đất ở, tiền sử dụng đất cho hộ là đồng bào dân tộc thiểu số Hoang Giang 10:12 26/03/2019
3 Chế độ cựu chiến binh Trần Văn Thành 16:01 14/12/2018
4 Thủ tục làm trích ngang lý lịch liệt sĩ Lê Chí Thức 02:13 09/08/2017
5 Kiến nghị Hà Hữu Nam 08:28 04/05/2017
6 Lộ trình quy hoạch các nhà máy gạch Hoàng Dũng 04:12 03/02/2017
7 Giá đất Trần Sỹ 07:39 30/11/2016
8 Chế độ người có công Lâm Thị Hải 07:53 03/11/2016
9 Thủ tục nhập học Trường Đại học Hùng Vương Khánh Trinh 01:48 01/11/2016
10 Tuyển dụng biên chế giáo dục mầm non tại huyện Cẩm Khê Mai Hương 01:56 29/09/2016
Hiển thị 1 đến 10 của 27 bản ghi