Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Thủ tục mua BHYT tự nguyện

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Người hỏi: Nguyễn Thị Mai

Hiện nay mẹ tôi có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, tôi có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ. Tôi muốn mua BHYT tự nguyện cho mẹ tôi theo địa chỉ hộ khẩu thường trú của tôi có được không? Nếu được tôi phải làm những thủ tục gì, ở đâu? Chế độ được hưởng BHYT của mẹ tôi tại tỉnh Phú Thọ có giống như mẹ tôi mua BHYT ở tỉnh Vĩnh Phúc không? Trân trọng cảm ơn!
 
 

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời câu hỏi của ông(bà) Người hỏi: Nguyễn Thị Mai hỏi về Thủ tục mua BHYT tự nguyện như sau: 

Nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (tự đóng) gồm những người thuộc hộ gia đình,cụ thể:
 
- Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác và người đã khai báo tạm vắng).
 
- Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú (trừ đối tượng quy định theo
 
Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác).
 
Trường hợp bạn muốn mua BHYT hộ gia đình cho mẹ theo địa chỉ hộ khẩu của bạn thì mẹ bạn phải có tên trong hộ khẩu hoặc sổ tạm trú theo địa chỉ hộ khẩu thường trú của bạn. Bạn liên hệ với điểm Bưu điện văn hóa xã, phường hoặc Trạm y tế hoặc Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xã hoặc BHXH huyện, thành, thị nơi bạn thường trú để được hướng dẫn, mua BHYT. Quyền lợi hưởng BHYT hộ gia đình ở Phú Thọ và Vĩnh Phúc được hưởng như nhau.