Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Lắp đặt và sử dụng điện mặt trời áp mái

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Lưu Thị Vy

Tôi được biết hiện nay trên địa bàn tỉnh có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà. Chính phủ cũng có chương trình khuyến khích sử dụng loại năng lượng sạch này.
Vậy tôi xin hỏi tại tỉnh Phú Thọ đã có chính sách cụ thể nào để quản lý và hỗ trợ chưa? Cơ quan quản lý nhà nước quản lý các doanh nghiệp cung cấp, lắp đặt điện năng lượng mặt trời như thế nào? Trên địa bàn tỉnh hiện nay, doanh nghiệp nào được phép cung cấp thiết bị đạt tiêu chuẩn để người dân có thể đến để liên hệ và lắp đặt?
Tôi xin cảm ơn!
 

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Sở Công thương

Sở Công thương trả lời câu hỏi của ông(bà) Lưu Thị Vy hỏi về Lắp đặt và sử dụng điện mặt trời áp mái như sau: 

Căn cứ nội dung câu hỏi, trên cơ sở các quy định có liên quan về điện mặt trời. Sở Công Thương xin trả lời như sau:
1. Những chính sách của tính Phú Thọ để quản lý và hỗ trợ  lắp đặt và sử dụng điện mặt trời áp mái nhà?
Sở Công Thương trả lời như sau:
Chính sảch về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam đã được Chính phủ, các bộ, ngành quy định rất cụ thể chi tiết, tỉnh Phú Thọ cơ bản thực hiện theo các chính sách chung của Chính phủ, cụ thể:
Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017; Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg, ngày 8/1/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam trong đó có những quy định ưu đãi về vốn đầu tư và thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi về đất đai.
Thông tư số số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương ban hành quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua, bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời và Thông tư số 05/2019/TT-8CT ngày 11/3/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT BCT.
Sở Công Thương đang xây dựng dự thảo Đề án thay thế và đầu tư mới thiết bị hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm điện và ứng dụng điện mặt trời áp mái trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019- 2025, đề án đang trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân triển khai thực hiện.
2. Cơ quan quản lý nhà nước quản lý các doanh nghiệp cung cấp, lắp đặt điện năng lượng mặt trời như thế nào?
Sở Công Thương trả lời như sau: Theo quy định tại điều 7, Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc đầu tư lắp đặt điện mặt trời phải đảm bảo các quy định hiện hành về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; thiết bị chính phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về điện mặt trời; phải đước kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo đếm điện năng theo đúng quy định của pháp luật về đo lường; chất lượng điện của dự án điện mặt trời phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về điện áp, tần số.
Vì vậy các doanh nghiệp cung cấp, lắp đặt thiết bị điện năng lượng mặt trời chịu sự quản lý của nhiều cơ quan chuyên môn theo từng lĩnh vực cụ thể như: quản lý thiết bị đo lường; quản lý về thử nghiệm, kiểm định thiết bị; quản lý về nhãn mác, xuất xứ hàng hóa; quản lý về an toàn điện…
3. Trên địa bàn tỉnh hiện nay, doanh nghiệp nào được phép cung cấp thiết bị đạt tiêu chuẩn để người dân có thể đến để liên hệ và lắp đặt?
Sở Công Thương trả lời như sau:
Theo quy định các doanh nghiệp có sản phẩm đảm bảo chất lượng được nhà nước công nhận được phép cung cấp trên thị trường. Tuy nhiên để đảm bảo việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp thiết bị có uy tín, có chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, đề nghị đề nghị tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương hoặc Công ty điện lực Phú Thọ để được tư vấn, lựa chọn đơn vị cung cấp các sản phẩm đủ điều kiện kỹ thuật lắp đặt và nối lưới.