Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Thủ tục khởi kiện người sử dụng lao động không cấp sổ BHXH cho lao động

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Nguyễn Thị Thu Hương

Tôi muốn được cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với người sử dụng lao động không thực hiện trách nhiệm chốt và cấp sổ BHXH cho người lao động. 

Trân trọng cảm ơn.
 

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời câu hỏi của ông(bà) Nguyễn Thị Thu Hương hỏi về Thủ tục khởi kiện người sử dụng lao động không cấp sổ BHXH cho lao động như sau: 

- Theo quy định tại khoản 6 điều 17 Luật BHXH 2014 quy định các hành vi bị nghiêm cấm: Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động.
 
- Theo quy định tại khoản 1, điều 21 Luật BHXH 2014 thì người Sử dụng lao động phải có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ BHXH, đóng, hưởng BHXH.
 
Việc công ty không làm thủ tục cấp sổ BHXH cho người lao động là hành vi vi phạm pháp luật về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội:
 
"1. Cố tình gây khó khăn hoặc cản trở việc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động.
 
2. Không cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của Luật này".
 
Vì vậy, khi phát hiện Quyết định (hành vi) về BHXH trái pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động có thể làm đơn khiếu nại lên Ban giám đốc công ty hoặc thông qua tổ chức Công đoàn tại công ty để khiếu nại về việc không cấp sổ BHXH cho bạn.
 
Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội để cơ quan này giải quyết buộc công ty phải làm thủ tục đề nghị cấp sổ BHXH cho bạn hoặc khởi kiện ra tòa án hành chính.