Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Trách nhiệm xử lý vi phạm an toàn giao thông của Công an xã

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Trần Đình Hùng

Tôi muốn hỏi thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của cán bộ cấp xã? Khi nào cần phối hợp với Công an Giao thông huyện trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn xã.

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Công an tỉnh

Công an tỉnh trả lời câu hỏi của ông(bà) Trần Đình Hùng hỏi về Trách nhiệm xử lý vi phạm an toàn giao thông của Công an xã như sau: 

A. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của cán bộ cấp xã.
Tại Điều 75 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, ngày 26/5/2016 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
1. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ bao gồm:
a) Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được quy định tại các Điều 71, 72 và 73 của Nghị định này;
c) Công an viên có thẩm quyền lập biên bản đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong phạm vi quản lý của địa phương;
Điều 72 quy định: Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân
 
3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại Điểm b Khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a và c Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.
B. Khi nào cần phối hợp với Công an giao thông huyện trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn xã.
1. Trong thời gian diễn ra các ngày lễ kỷ niệm; sự kiện chính trị - xã hội; hoạt động văn hóa, thể thao lớn của Nhà nước và địa phương;
2. Các đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hoặc của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
3. Khi tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông có diễn biến phức tạp;
4. Trường hợp khác mà trật tự, an toàn giao thông đường bộ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội;