Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Nguyễn Thị Hải

Tôi muốn hỏi thủ tục hành chính và hồ sơ cần nộp (có dẫn chiếu đến các văn bản pháp luật) khi thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành Công ty TNHH hai thành viên có vốn của Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn. 

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi của ông(bà) Nguyễn Thị Hải hỏi về Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp như sau: 

Căn cứ Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
2. Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;
3. Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
4. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.