Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Chi trả bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Nguyễn Thị Liên

Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 30 tháng, sau đó bị công ty sa thải do nghỉ việc 5 ngày trong 1 tháng không có lý do. Vậy tôi có được hưởng BHTN không? Xin cảm ơn.

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời câu hỏi của ông(bà) Nguyễn Thị Liên hỏi về Chi trả bảo hiểm thất nghiệp như sau: 

Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

 

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
1.Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; Chết.
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 về hưởng trợ cấp thất nghiệp “Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.
Đối chiếu với các điều kiện quy định trên, trường hợp của bà nếu đảm bảo điều kiện quy định ở khoản 2 điều 49 và khoản 1 điều 46 thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp.