Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Thủ tục hưởng chế độ tử tuất

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Nguyễn Minh Hằng

Tôi là Nguyễn Minh Hằng ở thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao. Tôi muốn hỏi cán bộ hưu trí đang hưởng lương hưu hằng tháng bị chết do già yếu (76 tuổi) thì người vợ có được hưởng chế độ gì không?

Tôi xin cảm ơn!

 

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời câu hỏi của ông(bà) Nguyễn Minh Hằng hỏi về Thủ tục hưởng chế độ tử tuất như sau: 

Căn cứ theo Điều 66 khoản 1 điểm c Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “ Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng: Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động,       bệnh      nghề         nghiệp hằng                tháng     đã          nghỉ          việc.
Khoản Điều 66 quy định “ Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.
Theo quy đinh trên, cán bộ hưu trí đang hưởng lương hưu chết thì người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở của tháng tại thời điểm chết.
Ngoài ra người vợ hoặc thân nhân người chết được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần theo quy định tại Điều 67, Điều 69 Luật BHXH năm 2014.