Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Xử lý khi không đủ điều kiện kinh doanh karaoke

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Ngô Thị Thùy

 Nếu không đủ điều kiện, mà cơ quan có thẩm quyền kinh doanh vẫn cấp phép thì các cơ quan chức năng sẽ xử lý thế nào?

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trả lời câu hỏi của ông(bà) Ngô Thị Thùy hỏi về Xử lý khi không đủ điều kiện kinh doanh karaoke như sau: 

Theo quy định, cơ quan có thẩm quyền sẽ không cấp phép khi hồ sơ không đủ điều kiện. Trường hợp phát hiện không đủ điều kiện kình doanh, cơ quan chức năng sẽ căn cứ quy định nhà nước thực hiện việc thu hồi giấy phép.