Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Chế độ thôi việc của giáo viên

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Đỗ Ngọc Hải

“Tôi là giáo viên giảng dạy môn Mỹ thuật. Tôi vào ngành từ tháng 9 năm 1995 đến tháng 9 năm 2018 tôi xin nghỉ việc (có quyết định từ ngày 01/9/2018).
Vậy xin hỏi, tôi được hưởng những chế độ chính sách nào? (Tôi nghỉ việc tự nguyện không bị kỷ luật).

 

Tôi xin cảm ơn!”.

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của ông(bà) Đỗ Ngọc Hải hỏi về Chế độ thôi việc của giáo viên như sau: 

Sở GD&ĐT đã nghiên cứu câu hỏi, đối chiếu với quy định của Nhà nước và có ý kiến trả lời như sau:
Trong thư bạn không nêu rõ tuổi của bạn khi được nghỉ (01/9/2018), do vậy Sở GD&ĐT không thể trả lời cụ thể, tuy nhiên để biết chi tiết về chế độ được hưởng theo quy định, đề nghị bạn tham khảo một số quy định sau:
- Trường hợp bạn đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định thì chế độ hưu trí thực hiện theo Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH 11, cụ thể:
Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu.
Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Điều 56. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
- Trường hợp bạn nghỉ thôi việc, chế độ đối với viên chức thôi việc được hưởng theo Luật Lao động số 10/2012/QH 13, cụ thể:
Điều 48. Trợ cấp thôi việc
Điều 49. Điều kiện hưởng
Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp
Và Điều 39 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.