Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Quy định miễn giảm học phí đối với người dân tộc thiểu số

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Hoàng Thị Trang

Tôi tên là Hoàng Thị Trang, người dân tộc Mường. Nguyên quán tại xã Lương Sơn, huyện Yên Lập. Hiện nay tôi đang làm việc và sinh sống tại thành phố Việt Trì. Con gái tôi khai sinh theo mẹ, hiện đang học mầm non tại thành phố Việt Trì. 

Tôi muốn hỏi con tôi có được miễn giảm học phí theo diện là người dân tộc thiểu số hay không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của ông(bà) Hoàng Thị Trang hỏi về Quy định miễn giảm học phí đối với người dân tộc thiểu số như sau: 

Sở GD&ĐT đã đọc câu hỏi và có ý kiến trả lời như sau:
Theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 về hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Đối với trường hợp là người dân tộc thiểu số quy định như sau:
- Tại Điểm k, Khoản 2, Điều 4quy định trường hợp được miễn học phí: “Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn”.
- Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 quy định trường hợp được giảm học phí: “Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”.
Như vậy, Con chị khai sinh theo mẹ là người dân tộc Mường, hiện đang học mầm non tại thành phố Việt Trì (không phải vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) không thuộc đối tượng được miễn giảm, học phí.