Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Hỗ trợ cho giáo viên mầm non

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Đồng Thị Hà Trang

Tôi tên là Đồng Hà Trang. Hiện nay tôi đang làm giáo viên mầm non hợp đồng tại Trường Mầm non Minh Nông (thành phố Việt Trì). Tôi được biết, Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh vừa qua đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Thọ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020, trong đó có quy định tăng mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế. 
Tôi muốn hỏi việc tăng mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế chỉ áp dụng đối với đối tượng giáo viên mầm non Hợp đồng tỉnh hay áp dụng đối với tất cả các giáo viên đang dạy hợp đồng tại các nhà trường. Thời điểm tăng từ khi nào và mức tăng cụ thể là bao nhiêu?

 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của ông(bà) Đồng Thị Hà Trang hỏi về Hỗ trợ cho giáo viên mầm non như sau: 

Sở GD&ĐT đã đọc câu hỏi và có ý kiến trả lời như sau:
Theo Điều 1 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Thọ, quy định như sau:
- Đối tượng áp dụng: Giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại các huyện, thành, thị (tính đến thời điểm 31/10/2018).
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầy đủ các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn) tính trên hệ số lương 1,86 theo mức mức lương cơ sở. Ngoài ra, được hỗ trợ thêm như sau:
+ Đối với các xã đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ mức tiền lương 1.800.000 đồng/giáo viên/tháng.
+ Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại:
Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ: 700.000 đồng/giáo viên/tháng;
Các huyện: Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn: 1.100.000 đồng/giáo viên/tháng;
Các huyện còn lại: 1.000.000 đồng/giáo viên/tháng.
- Nghị quyết có hiệu lực từ 01/01/2019.