Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Chế độ cựu chiến binh

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Trần Văn Thành

Bác tôi sinh năm 1940, tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước bị thương, hiện nay đang hưởng trợ cấp thương binh hằng tháng.
Tuy nhiên bác tôi không tham gia hội viên Hội cựu chiến binh. Tôi xin hỏi Theo Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 hướng dẫn một số điều về Pháp lệnh Cựu chiến binh thì khi bác tôi mất có được chính quyền và Hội cựu chiến binh địa phương phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ theo nghi thức hay không?

 

Tôi xin cảm ơn!

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Các đơn vị khác

Các đơn vị khác trả lời câu hỏi của ông(bà) Trần Văn Thành hỏi về Chế độ cựu chiến binh như sau: 

Hội Cựu chiến binh tỉnh xin được trả lời cụ thể như sau: 
Căn cứ điểm 3 (Mục II) quy định: "Cựu chiến binh và hội viên Cựu chiến binh khi chết được chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thế địa phương phối hợp với Hội Cựu chiến binh và gia đình tổ chức tang lễ" trong Thông tư liên tịch sô 10/2007 TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP của Bộ Lao động thương binh và xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam -Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.
Đối chỉếu với Thông tư liên tịch số 10/2007 TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP của Bộ Lao động thương binh và xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng. Như vậy trường hợp của Bác ông Trần Văn Thành khi từ trần được chính quyên và Hội Cựu chiến binh địa phương phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ theo quy định.