BAN BIÊN TẬP CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÍNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3812494

Fax: 0210.3811485

Email: banbientap@phutho.gov.vn