GỬI CÂU HỎI

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Lĩnh vực
Tiêu đề:*
Nội dung: *
File đính kèm:
(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar,*.jpg,*.png,*.gif)
Captcha:
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)
STT Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
1 Điều kiện truy lĩnh BHXH khi nghỉ thai sản Nguyễn Mỹ Linh 09:07 15/08/2019
2 Điều kiện tiếp tục tham gia BHXH Hoàng Hồng Nhung 09:07 15/08/2019
3 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH Trần Văn Bình 09:07 15/08/2019
4 Điều kiện tham gia BHXH, BHYT Nguyễn Văn Đông 09:06 15/08/2019
5 Chuyển đổi mã BHYT Nguyễn Kim Huệ 09:08 15/08/2019
6 Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Ngô Thị Mai 08:51 15/08/2019
7 Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức Trần Thị Mỹ Linh 08:51 15/08/2019
8 Điều kiện nộp thuế Nguyễn Văn Minh 09:32 13/08/2019
9 Quyết toán thuế khi giải thể Phùng Đức Toàn 09:31 13/08/2019
10 Kê khai nộp thuế GTGT Kiên 09:31 13/08/2019
Hiển thị 1 đến 10 của 734 Bản ghi