GỬI CÂU HỎI

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Lĩnh vực
Tiêu đề:*
Nội dung: *
File đính kèm:
(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar,*.jpg,*.png,*.gif)
Captcha:
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)
STT Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
1 Chế độ thôi việc của giáo viên Đỗ Ngọc Hải 08:21 02/03/2019
2 Quy định miễn giảm học phí đối với người dân tộc thiểu số Hoàng Thị Trang 14:49 02/04/2019
3 Hỗ trợ cho giáo viên mầm non Đồng Thị Hà Trang 14:47 02/04/2019
4 Chế độ Viên chức Nguyễn Thanh Tuấn 09:33 01/04/2019
5 Văn bản quy định các vùng, khu vực, các xã được miễn giảm lệ phí truớc bạ đất ở, tiền sử dụng đất cho hộ là đồng bào dân tộc thiểu số Hoang Giang 10:12 26/03/2019
6 Hỏi về thủ tục cấp cmt tại tỉnh Trần đức công 01:12 18/09/2017
7 Sai sót hóa đơn GTGT NGÔ TIẾN MINH 10:11 17/01/2018
8 Chế độ cựu chiến binh Trần Văn Thành 16:01 14/12/2018
9 Thuế thu nhập cá nhân Lê Thị Thanh Mai 16:11 14/12/2018
10 Qui định về nuôi con nhỏ khi ly hôn Nguyễn Thanh Quang 15:13 14/12/2018
Hiển thị 1 đến 10 của 667 Bản ghi