THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 11/11/2019, HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức kỳ họp bất thường

08/11/2019 08:25:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 4/11, HĐND tỉnh khóa XVII ban hành thông báo số 50/TB-HĐND về việc tổ chức kỳ họp bất thường. Kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 11/11/2019.

Chỉnh trang cảnh quan đô thị và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

08/11/2019 08:24:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 5082/UBND-KGVX về việc chỉnh trang cảnh quan đô thị và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2019 - 2021

08/11/2019 08:23:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 21/10/2019, UBND tỉnh ban hành Đề án số 4782/ĐA-UBND về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2019 - 2021. 

Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn tỉnh

31/10/2019 16:43:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 22/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 4832/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động

22/10/2019 16:53:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 17/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 4710/UBND-KGVX về việc thực hiện việc thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động.

Kế hoạch thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

18/10/2019 11:37:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 4/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4519/KH-UBND về việc thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

18/10/2019 07:41:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 4362/KH-UBND về triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tuc hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ

14/10/2019 08:24:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 4/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tuc hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền  tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ.

Tăng cường chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

11/10/2019 16:33:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 6/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 4101/UBND-NCKS về việc tăng cường chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch, lộ trình thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt Quốc gia

01/10/2019 18:54:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4347/UBND-KTN về việc thực hiện kế hoạch, lộ trình thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt Quốc gia.
Xem thêm >>