Chính sách mới

Phạt nặng hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

06/11/2019 16:30:00 CH
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh sổ xố đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

06/11/2019 07:40:00 SA
(Chinhphu.vn) - Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác; hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.

Phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

05/11/2019 15:57:00 CH
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

04/11/2019 17:40:00 CH
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, trong đó, bổ sung Chương Va vào sau Chương V quy định dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

01/11/2019 15:40:00 CH
(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/1/2020, chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã được thực hiện theo quy định tại Thông tư 70/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.
Xem thêm >>